wise solutions

Business Services Overview

Road transport throughout Europe Основната дейност на нашата фирма е международния трнаспорт . Разполагаме със собствен автопарк с ражличен тип превозни средства съобразен с изискванията на нашите клиенти
Logistic service В края на 2014 година започнахме строежа на нов логистичен център разположен във Враца.
GPS TrackingЧрез уеб браузър може да получите цялата информация за Вашата пратка.Местонахождението на превозното средство е показано на дигитални карти.

Main Services

T
Transport
Надеждни, експедитивни и рентабилни в превозването на товари, отнасящи се до сухопътния транспорт.
Внимателното отношение към вашия товар, бързото транспортиране от точка до точка, както и връзката клиенти-служители
L
Logistics
С помощта на създадените международни контакти и опитния персонал, GSI-TRANS LTD предлага най-доброто решение за вас и вашия товар, като се вземат под внимание всичките търговски,оперативни и юридически въпроси.
S
Spedition
Имаме богат опит в сектора с мрежа от партньори в най-големите градове в Европа (над 25 делегации).

Ние можем да натоварим вашите стоки навсякъде в Европа в рамките на по-малко от 2 часа.